توسعه روزافزون و نیاز بشر به نفت و گاز و فرآورده های آنها باعث شده است که صنعت پتروشیمی بعنوان یکی از صنایع مادر و زیربنایی در همه کشورها بخصوص کشورهای صاحب نفت و گاز مطرح باشد.
در ایران عزیز نیز توسعه صنعت پتروشیمی و به تبع آن صنایع پایین دستی پتروشیمی به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و ارزآوری بالا برای کشور، مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
شرکت صنایع سینا پلیمرپارس(سینا گرانول) نیز به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی در همین راستا و برای توسعه و گسترش صنعت تولید انواع پلیمر و مصنوعات پلیمری و فراورده های شیمیایی تاسیس گردیده است و امیدوار است بتواند در راه توسعه و پیشرفت این صنعت قدم بردارد.
امیدواریم با تلاش کارگران ،متخصصین و صنعت گران پر تلاش کشور عزیزمان ایران در همه عرصه ها شاهد پیشرفت و بالندگی این مرز و بوم باشیم.

New Page 1